Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1638 db22
Reposted fromsiegmunda siegmunda viairmelin irmelin
2177 10f3
Reposted fromOFFka OFFka viaargentum argentum
6665 b374
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamindless mindless
9329 de3a 500
Nie chciałabym za ileś tam lat ocknąć się jako stara, zgorzkniała kobieta i żałować, że w swoim czasie zabrakło mi odwagi
— Charles Frazier
odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— B. Jobczyk, "Pisanie się"
Reposted fromcarduelis carduelis viaflyleaf flyleaf
7230 4748 500
Reposted fromoll oll viadiebitchdie diebitchdie
2728 74eb 500
Reposted fromapatia apatia
1621 83b5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialiwq liwq
5658 6312
Reposted fromplayinglove playinglove viafourstrings fourstrings
7236 5f32 500
Reposted frommetafnord metafnord viasmoke11 smoke11
1472 5cf6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoopsiak oopsiak
7423 71f1
Reposted fromkarahippie karahippie vialugola lugola
6491 9351
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viafreska freska
8751 de6a
Reposted frompinklagoon pinklagoon viawastedlife wastedlife
Głupotą byłoby czynić z miłości życiowy priorytet.
— M. Skłodowska-Curie
Reposted fromlovvie lovvie vialovely-wildness lovely-wildness
5029 a28f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianatioszka natioszka
5677 7e30 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl